Kompaniýanyň habarlary

 • Coverings 2019 ends perfectly

  2019-njy ýylyň örtükleri ajaýyp tamamlanýar

  2019-njy ýylyň aprelinde Bontaý ABŞ-nyň Orlando şäherinde geçirilen 4 günlük örtüklere gatnaşdy, bu halkara kafel, daş we pol sergisi. Örtükler Demirgazyk Amerikanyň iň esasy halkara söwda ýarmarkasy we sergisidir, müňlerçe distribýutorlary, satyjylary, potratçylary, gurnawçylary özüne çekýär ...
  Koprak oka
 • Bontai has had a great success at Bauma 2019

  Bontai Bauma 2019-da uly üstünlik gazandy

  2019-njy ýylyň aprelinde Bontai, flagman we täze önümleri bilen gurluşyk tehnikasy pudagynda iň uly waka bolan Bauma 2019-a gatnaşdy. Gurluşyk tehnikasynyň Olimpiadasy hökmünde tanalýan sergi, halkara gurluşyk tehnikasy pudagyndaky iň uly sergi ...
  Koprak oka
 • Bontai resumed production on February 24

  Bontaý 24-nji fewralda önümçilige täzeden başlady

  2019-njy ýylyň dekabrynda Hytaýyň materiginde täze koronawirus tapyldy we ýokaşan adamlar gyssagly bejerilmese agyr pnewmoniýadan aňsatlyk bilen ölüp bilerler. Wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen Hytaý hökümeti traffigi çäklendirmek ýaly güýçli çäreleri gördi ...
  Koprak oka