Iki hatar göwher ýylmaýjy kubok tigirleri

Bu barada aýdylanda beton üçin ýylmaýjy tigirhakda pikir edip bilersiňiz turbo käse tigir, ok käsesi tigir, bir hatar käse tigir we ş.m., bu gün tanyşdyrarys goşa hatar käse tigir, beton poly üwemek üçin iň ýokary göwher kubok tigirlerinden biridir. Adatça dizaýn edýän umumy ululyklarymyz 4 ″, 5 ″, 7 ″, gritler 6 # ~ 300 # islege bagly däl, segmentleriň beýikligi 5mm, üweýji obýektleriňizde dürli baglanyşyk bazasyny düzýäris. Umumy duralga geçirijileri 22,23mm, M14, 5/8 ″ -11.
Karar beriň, goşa hatar kubok tigiriniň aşakdaky ýaly aýratynlyklaryna serediň:
double row cup wheel
  • Işlemek aňsat: göwher ýylmaýjy tigirler, ýylmaýjy we burç ýylmaýjy enjamlar üçin amatly işlemek we gurmak aňsat; Awariýalardan gaça durmak üçin ulanylanda burç ýylmaýjy we ýylmaýjy görkezmeleri ýerine ýetiriň
  • Çalt çägelemegiň netijeliligi: 5 mm beýiklikde, iki hatar fanat çalt we ýylmanak üwemek üçin niýetlenendir, çygly ýa-da gury ulanmak üçin bolsun, howa deşikleri dizaýny bolan göwher tigir könelmegi azaltmak üçin kesiş usulyny saklamaga we sowatmaga kömek edip biler. , işiň netijeliligini ýokarlandyrmak
  • Giňişleýin ulanylýar: içindäki bu ýylmaýjy tigirler, beton, granit, mermer, keramiki kafel, örme we beýleki käbir gurluşyk materiallaryny gury ýa-da çygly üwemek üçin ulanylyp bilinýän daşlaryň dürli görnüşlerine laýyk gelýär, deň däl ýüzleri tekizleýär we fleşkany aýyrýar.
  • Güýçli we berk: ýylylyk bilen işleýän polatdan we göwheriň ýokary konsentrasiýasyndan ýasalan bu göwher käse üweýji tigirler pos we poslama çydamly, deformasiýa aňsat däl, materiallary çalt aýyrýar
  • Uzak ömür we agressiw materiallary aýyrmak üçin ýokary göwher konsentrasiýasy
  • Adaty käse tigirlerinden has köp segment dizaýny, bu has uzak işlemäge mümkinçilik berýär
  • Kubok tigirleri üçin dinamiki deňagramlylyk tehnologiýasyny kabul ediň, şonuň üçin ýokary tizlikli aýlanýan ýagdaýynda bir gezek üwürilende deňagramlylygy saklap biler.
  • Dürli burç ýylmaýjylara gabat gelmek üçin dürli baglanyşyk görnüşleri bar

Beýleki göwher kubok tigirlerini has köp bilmek isleseňiz, web sahypamyza serediň www.bontai-diamond.com.


Iş wagty: 27-2021-nji oktýabr