Beton üwemek üçin göwher üweýji disk, Terrazzo, daş ýüz

Professional düşündiriş göwher ýylmaýjy disk disk korpusyndan we göwher üweýji segmentinden ybarat üweýji maşynda ulanylýan disk üweýji guralyna degişlidir. Almaz segmentleri disk korpusyna kebşirlenýär ýa-da örtülýär, beton we daş pollar ýaly iş ýüzüji ýylmaýjy enjamyň ýokary tizlikli aýlanmagy arkaly rahatlanýar.

Göwher abraziw önümleriniň aýratynlyklary sebäpli, göwher abraziw materiallary gaty materiallary we poluň üstüni üwemek üçin iň oňat gural boldy. Diňe ýokary netijelilik, ýokary takyklyk bilen çäklenmän, oňat gödekligi, abraziw sarp etmegi we uzak ömri bar. Şeýle hem iş şertlerini gowulaşdyryp biler.

Almaz üweýji diskler, adatça, mermer, granit, keramika, emeli daş we ş.m. ýalpyldawuk, esasanam bezegde beton daşky diwarlary gurmak, pollary ýerli tekizlemek we mermer we granit bezeg plitalary üçin ulanylýar. Çalt üweýiş tizliginiň we uzak ömrüň artykmaçlyklary bar.

Aşakda iň köp ýaýran göwher ýylmaýjy plitalaryň biri, olar bir kelleli 250mm pol üweýjileriň köpüsine laýyk gelýär (Blastrac BGP-250 we BGS-250 / Norton Clipper GC250 / DFG 400 / TCG 250), umuman 20 sany 40 kebşirleýäris * 10 * 10mm gönüburçly segmentler, beýleki segment şekilleri ýa-da sanlar gerek bolsa, islegiňiz boýunça bazany hem düzüp bileris. Grits 6 # ~ 300 # bar. Softumşak baglanyşyk, orta baglanyşyk, gaty baglanyşyk dürli gaty poluň ýüzüne laýyk gelýär. Olar esasan beton, terrazzo we daş ýüzüni üwemek üçin ulanylýar, epoksi, ýelim, boýag aýyrmak üçin hem ulanylyp bilner.

diamond grinding plate

Aşakda salgylanma üçin göwher üweýji plitalaryň has köp dizaýny bar.

10inch plate
250mm arrow,.
250mm plate
250 plate..
250 plate,;
Klindex'''

Göwher üweýji diskden başga, göwher gurallarynyň hemmesini öndürýäris göwher ýylmaýjy aýakgap, göwher kubok tigirleri, göwher ýalpyldawuk ýassyklar, kompýuter üweýji gurallary we ş.m. Gözlegiňize hoş geldiňiz.


Iş wagty: Noýabr-02-2021