3 ″ beton üçin rezin göwher ýalpyldawuk pad

Gysga düşündiriş:

3 "rezin göwher ýalpyldawuk pad, ýokary hilli“ Velcro ”, güýçli ýelimleýji, çydamly, ýokary iş öndürijiligi. Tikişleri terk etmegiň dizaýny, çipleri aýyrýar we ýylylygy çalt ýaýradýar. Dürli beton we terrazzo pollar üçin çygly.


 • Material: Velcro + rezin + göwher
 • Grits: 50 # 3000 # elýeterli
 • Iş usuly: Çygly ýuwmak
 • Ölçegi: 3 "(80 mm)
 • Arza: Beton taýýarlamak we dikeltmek üçin polishing ulgamy üçin
 • Galyňlygy: 10mm
 • Obýektler: Örän ýumşak, gaty ýumşak, ýumşak, orta, gaty, gaty, gaty, gaty
 • Üpjünçilik ukyby: Aýda 10,000 bölek
 • Tölegiň şerti: T / T, L / C, PayPal, Western Union, Söwda kepilligi we ş.m.
 • Eltip bermegiň wagty: Mukdaryna görä 7-15 gün
 • Ibermegiň ýollary: “Express” (FeDex, DHL, UPS, TNT we ş.m.), Howa, Deňiz arkaly
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  3 "beton üçin rezin göwher ýalpyldawuk pad
  Material
  Velcro + rezin + göwher
  Iş usuly
  Çygly ýuwmak
  Ölçegi
  3 "(80 mm)
  Grits
  50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #
  Galyňlyk
  10mm
  Arza
  Çygly beton we terrazzo poluň üstü üçin
  Aýratynlyklary

  1. Çydamly çybyk we göwher birleşmesi.
  2. Daş we beton ýüzüni ýuwmak prosesinde täsirli.
  3. Dürli granular we ululyklar bar
  4. Bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli.
  5. Owadan paket we çalt eltip bermek.
  6. Ajaýyp hyzmat.

  Önümiň beýany

  Granit, mermer, beton we in engineeringenerçilik daşyny üwemek we ýuwmak üçin çygly göwher pollary ýuwmak.
  Rezin bilen örtülen pol ýuwujy pad, demir bilen baglanan göwher guralyny ulanandan soň ulanylýan pol ýuwujy gural, göwher dänäniň ululygy 50 # -3000 # aralygyndadyr, däne sany näçe köp bolsa, şonça-da gowy täsir eder.

  Çygly göwher ýalpyldawuk pad, ýokary hilli göwher tozanyndan we ajaýyp rezin ýeliminden ýasalýar, bu bolsa ýalpyldawuk padini güýçli abraziw güýji, ýokary könelişme garşylygy we uzak ömri edýär. Göwher ýalpyldawuk pad, çalt ýalpyldawuk tizlige, ýokary ýagtylyga eýe, üwürilende we ýalpyldadylanda, ýalpyldawuk pad materialy hapalamaz. Gaty ýelimlenen we gaýtadan ulanylyp bilinýän we aňsat zeper ýetip bilmeýän ýokary hilli neýlon ýelmeşýän lentadan ýasalýar. Mata çalt kesgitlemek we ulanmak aňsatlygy üçin önümiň granulikasy bilen çap edilýär.

  https://www.bontaidiamond.com/diamond-polishing-pads/
  https://www.bontaidiamond.com/diamond-polishing-pads/
  https://www.bontaidiamond.com/diamond-polishing-pads/
  https://www.bontaidiamond.com/diamond-polishing-pads/

  Maslahat berilýän önümler

  Kompaniýanyň tertibi

  446400

  FUZHOU BONTAI DIAMOND TOOLS CO .; LTD

  Biz göwher gurallaryny öndürmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen göwher gurallaryny öndüriji. Bizde pol ýuwmak ulgamy, göwher ýylmaýjy aýakgaplar, göwher ýylmaýjy käse tigirleri, göwher ýalpyldawuk padler we PCD gurallary we ş.m. üçin göwher üweýji we ýalpyldawuk gurallar bar.
   
  30 30 ýyldan gowrak tejribe
  ● Professional gözleg we satuw topary
  Quality Hil hiline gözegçilik ulgamy
  ● ODM & OEM elýeterli

  Biziň ussahanamyz

  1
  2
  3
  1
  14
  2

  Bontaý maşgalasy

  15
  4
  17

  Sergi

  18
  20
  21
  22

  Sýamen daş ýarmarkasy

  Şanhaý beton sergisi dünýäsi

  Şanhaý Bauma ýarmarkasy

  World of Concrete 2019
  25
  24

  Beton Las Wegas dünýäsi

  Uly 5 Dubaý ýarmarkasy

  Italiýa Marmomak daş ýarmarkasy

  Şahadatnamalar

  10

  Bukja we iberiş

  IMG_20210412_161439
  IMG_20210412_161327
  IMG_20210412_161708
  IMG_20210412_161956
  IMG_20210412_162135
  IMG_20210412_162921
  照片 3994
  照片 3996
  照片 2871
  12

  Müşderileriň pikirleri

  24
  26
  27
  28
  31
  30

  Sorag-jogap

  1. Öndüriji ýa-da söwdagärmi?

  J: Elbetde, öndüriji, zawodymyza baryp, barlamaga hoş geldiňiz.
   
  2. Mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?
  J: Mugt nusgalary hödürlemeýäris, nusga almak we özüňiz ýüklemek üçin pul tölemeli. BONTAI-nyň köp ýyllyk tejribesine görä, adamlar töleg töläp nusgalary alanda, alan zatlaryny gadyr ederler öýdýäris. Şeýle hem, nusganyň mukdary az bolsa-da, bahasy adaty önümçilikden has ýokary .. trialöne synag tertibi üçin käbir arzanladyşlary hödürläp bileris.
   
  3. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça önümçilik, töleg alnandan 7-15 gün alýar, bu sargyt mukdaryna baglydyr.
   
  4. Satyn alanym üçin nädip töläp bilerin?
  J: T / T, Paypal, Western Union, Alibaba söwda kepilligi tölegi.
   
  5. Göwher gurallaryňyzyň hilini nädip bilip bileris?
  J: Ilki bilen hilimizi we hyzmatymyzy barlamak üçin göwher gurallarymyzy az mukdarda satyn alyp bilersiňiz. Az mukdarda
  talaplaryňyza laýyk gelmeýän bolsa, aşa töwekgelçilik etmeli.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň