Göwher beton pol gury gat ýylmaýjy üçin rezin polishing pad

Gysga düşündiriş:

Bu 3 dýuým torx ýalpyldawuk ýassygy özboluşly dizaýna eýedir, beton pollary ýuwmakda ajaýyp işlemegini üpjün edýän iň soňky formulamyzy ulanýarlar. Olaryň ömri has uzyn we bazardaky adaty çybyklardan has agressiw, gysga wagtyň içinde poly çalt ýakyp bilýär.


 • Ölçegi: 3 dýuým
 • Galyňlygy: 10mm
 • Ulanylyşy: gury ulanmak
 • Arza: beton we terrazzo poly ýuwmak üçin
 • Grit: 50 # ~ 3000 #
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt ady  Göwher beton pol gury gat ýylmaýjy üçin rezin polishing pad
  No.ok.   RP312003035
  Material  Göwher + rezin
  Diametri  3 "
  Galyňlyk  10mm
  Grit  50 # ~ 3000 #
  Ulanylyşy  Gury ulanmak
  Arza  Beton we terrazzo poly ýuwmak üçin
  Amaly enjam  Pol ýylmaýjynyň arkasynda ýöräň
  Aýratynlyk  1. glokary ýalpyldawuk gaty gysga wagtyň içinde gutarýar2. Hiç haçan daşy bellemäň we ýüzüni ýakmaň

  3. Açyk ýagtylyk we hiç wagt öçmez

  4. Örän agressiw, demir ýassyklardan galan çyzyklary çalt aýyryň

  Tölegiň şerti  TT, Paypal, Western Union, Alibaba söwda kepilligi tölegi
  Eltip bermegiň wagty  Töleg alandan 7-15 gün (sargyt mukdaryna görä)
  Eltip bermek usuly  Ekspress, howa, deňiz arkaly
  Şahadatnama  ISO9001: 2000, SGS
  Bukja  Karton guty bukjasynyň standart eksporty

  Bontai 3 dýuým Torx polishing padleri

  Bu 3 dýuým torx ýalpyldawuk pad, inerenerimiz tarapyndan taýýarlanan täze model, galyňlygy 10mm, grits 50 # ~ 3000 # bar. Gury polat beton we terrazzo pol üçin ulanylýar we orta gaty ýa-da ondan ýokary pol üçin has amatlydyr.

  Grits 50 # ~ 200 # geçiş ýalpyldawuk ýassyklar, metal zynjyr göwher ýassyklar bilen galan çyzyklary çalt aýyryp biler. Bazardaky iň köp ýaýran çybyklardan has ýiti we ömri has uzyn.
  Grits 400 # ~ 3000 # gaty gysga wagtyň içinde poluňyza ýagtylyk berip biler, diňe bir ýokary ýagtylyga eýe bolman, eýsem ajaýyp aýdyňlyga hem eýe bolup biler.

   

  3 inch,
  3 inch.,
  3 inch.,.
  3 inch..,
  3 inch.,.,
  3 inch,,
  3 inch,,,
  concrete polishing

  Maslahat berilýän önümler

  Kompaniýanyň tertibi

  446400

  FUZHOU BONTAI DIAMOND TOOLS CO .; LTD

  Biz göwher gurallaryny öndürmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen göwher gurallaryny öndüriji. Bizde pol ýuwmak ulgamy, göwher ýylmaýjy aýakgaplar, göwher ýylmaýjy käse tigirleri, göwher ýalpyldawuk padler we PCD gurallary we ş.m. üçin göwher üweýji we ýalpyldawuk gurallar bar.
  30 30 ýyldan gowrak tejribe
  ● Professional gözleg we satuw topary
  Quality Hil hiline gözegçilik ulgamy
  ● ODM & OEM elýeterli

  Biziň ussahanamyz

  2
  1
  1
  14
  3
  2

  Bontaý maşgalasy

  17
  3
  16

  Sergi

  5
  21
  7

  Sýamen daş ýarmarkasy

  Şanhaý beton sergisi dünýäsi

  Şanhaý Bauma ýarmarkasy

  24
  25
  9

  Uly 5 Dubaý ýarmarkasy

  Italiýa Marmomak daş ýarmarkasy

  Russiýa daş ýarmarkasy

  Şahadatnama

  25

  Bukja we iberiş

  1
  IMG_20210412_161956
  6
  4
  3
  5

  Müşderileriň pikirleri

  26
  24
  27
  QQ图片20210402162959
  29
  QQ图片20210402160728

  Sorag-jogap

  1. Öndüriji ýa-da söwdagärmi?

  J: Elbetde, öndüriji, zawodymyza baryp, barlamaga hoş geldiňiz.
   
  2. Mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?
  J: Mugt nusgalary hödürlemeýäris, nusga almak we özüňiz ýüklemek üçin pul tölemeli. BONTAI-nyň köp ýyllyk tejribesine görä, adamlar töleg töläp nusgalary alanda, alan zatlaryny gadyr ederler öýdýäris. Şeýle hem, nusganyň mukdary az bolsa-da, bahasy adaty önümçilikden has ýokary .. trialöne synag tertibi üçin käbir arzanladyşlary hödürläp bileris.
   
  3. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça önümçilik, töleg alnandan 7-15 gün alýar, bu sargyt mukdaryna baglydyr.
   
  4. Satyn alanym üçin nädip töläp bilerin?
  J: T / T, Paypal, Western Union, Alibaba söwda kepilligi tölegi.
   
  5. Göwher gurallaryňyzyň hilini nädip bilip bileris?
  J: Ilki bilen hilimizi we hyzmatymyzy barlamak üçin göwher gurallarymyzy az mukdarda satyn alyp bilersiňiz. Az mukdarda, talaplaryňyza laýyk gelmeýän bolsa, gaty köp töwekgelçilik etmeli däl.
  13
  contact

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň