Beton üçin 3 dýuým ýiti gury göwher ýalpyldawuk

Gysga düşündiriş:

50 #, 100 #, 200 # aşa agressiw. Geçiş ýassyklarynyň ýerine dyrnaklary çalt aýyryp biler. 400 # 3000 # grits, ýokary jemi bilen üstüni ýasap biler. Pol näçe kyn bolsa, şonça-da gowy täsir eder.


 • Material: Velcro + rezin + göwher
 • Grits: 50 # 3000 # elýeterli
 • Iş usuly: Gury ýalpyldawuk
 • Ölçegi: 3 "(80 mm)
 • Arza: Her dürli beton pollar üçin gury polat
 • Galyňlygy: 12mm
 • Obýektler: Örän ýumşak, gaty ýumşak, ýumşak, orta, gaty, gaty, gaty, gaty
 • Üpjünçilik ukyby: Aýda 10,000 bölek
 • Tölegiň şerti: T / T, L / C, PayPal, Western Union, Söwda kepilligi we ş.m.
 • Eltip bermegiň wagty: Mukdaryna görä 7-15 gün
 • Ibermegiň ýollary: “Express” (FeDex, DHL, UPS, TNT we ş.m.), Howa, Deňiz arkaly
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  3 dýuým ýiti gury göwher ýalpyldawuk awtoulaglar 
  Material
  Velcro + rezin + göwher
  Iş usuly
  Gury ýalpyldawuk
  Ölçegi
  3 "(80 mm)
  Grits
  50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #
  Tickickness
  12mm
  Arza
   Beton, mermer, granit we beýleki pol materiallaryny ýuwmak üçin.
  Aýratynlyklary

  1.Super agressiw, metal göwher gurallaryndan galan çyzyklary çalt aýyryň.
  2. Poluňyzy ajaýyp aýdyňlyk bilen ajaýyp ýalpyldawuk ediň
  3. Bäsdeşlik bahasy we ajaýyp hil.
  4. beton pollary üweýji maşynlaryň her görnüşi üçin amatly.

  Önümçilik pudagy hökmünde Bontai öňdebaryjy materiallary taýýarlady we 30 ýyllyk tejribesi bolan superhard materiallary üçin milli ülňüleriň işlenip düzülmegine gatnaşdy. Kompaniýamyzyň güýçli tehniki güýji we gözleg we gözleg ukyby bar.

   

  Diňe ýokary hilli gurallary hödürlemek bilen çäklenmän, her dürli pollary çägelemek we ýuwmak bilen islendik meseläni çözmek üçin tehnologiki täzelikler hem hödürläp bileris.

   

  Durnukly we ygtybarly hil kepilligi, Bangtai önümi ösdürmegiň özeni hökmünde howpsuzlyk standartlaryny alýar we önüm ISO9001 kepilnamasyndan geçdi. Pol ölçegli ýylmaýjy enjamlar bilen ulanmak üçin amatly.

   

  Önümleriň giň görnüşi we doly aýratynlyklary. Hil kepilligi, ýokary çykdajy öndürijiligi, ýokary sargyt tizligi.

   

  Müşderi hyzmatyny üns bilen dolandyrmak bilen, müşderilere özlerini arkaýyn duýuň.

  Jikme-jik suratlar

  https://www.bontaidiamond.com/diamond-polishing-pads/
  https://www.bontaidiamond.com/diamond-polishing-pads/
  https://www.bontaidiamond.com/diamond-polishing-pads/
  https://www.bontaidiamond.com/diamond-polishing-pads/

  Şahadatnamalar

  10

  Bukja we iberiş

  IMG_20210412_161439
  IMG_20210412_161327
  IMG_20210412_161708
  IMG_20210412_161956
  IMG_20210412_162135
  IMG_20210412_162921
  照片 3994
  照片 3996
  照片 2871
  12

  Müşderileriň pikirleri

  24
  26
  27
  28
  31
  30

  Sorag-jogap

  1. Öndüriji ýa-da söwdagärmi?

  J: Elbetde, öndüriji, zawodymyza baryp, barlamaga hoş geldiňiz.
   
  2. Mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?
  J: Mugt nusgalary hödürlemeýäris, nusga almak we özüňiz ýüklemek üçin pul tölemeli. BONTAI-nyň köp ýyllyk tejribesine görä, adamlar töleg töläp nusgalary alanda, alan zatlaryny gadyr ederler öýdýäris. Şeýle hem, nusganyň mukdary az bolsa-da, bahasy adaty önümçilikden has ýokary .. trialöne synag tertibi üçin käbir arzanladyşlary hödürläp bileris.
   
  3. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça önümçilik, töleg alnandan 7-15 gün alýar, bu sargyt mukdaryna baglydyr.
   
  4. Satyn alanym üçin nädip töläp bilerin?
  J: T / T, Paypal, Western Union, Alibaba söwda kepilligi tölegi.
   
  5. Göwher gurallaryňyzyň hilini nädip bilip bileris?
  J: Ilki bilen hilimizi we hyzmatymyzy barlamak üçin göwher gurallarymyzy az mukdarda satyn alyp bilersiňiz. Az mukdarda
  talaplaryňyza laýyk gelmeýän bolsa, aşa töwekgelçilik etmeli.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň