Burç ýylmaýjy üçin 7 dýuým goşa hatar göwher ýylmaýjy kubok tigirleri

Gysga düşündiriş:

7 Inç goşa hatar göwher üweýji kubok tigirleri granit, mermer, beton pollary üwemekde ulanylýar. El bilen tutulýan burç ýylmaýjylara we pol üweýji maşynlara ýerleşdirilip bilner. Dürli gatlara görä dürli metal baglanyşyklar edilip bilner. Aýratyn goldaw tebigy we gowulaşan tozan çykarmak.


 • Material: Metal + göwher
 • Grits: 6 # - 400 #
 • Merkez deşik (sapak): 7/8 "-5/8", 5/8 "-11, M14, M16, M19 we ş.m.
 • Ölçegi: Diametri 4 ", 5", 7 "
 • Arza: Her dürli beton pollary üwemek üçin burç ýylmaýjylara ýa-da pol ýylmaýjylara ýerleşdiriň.
 • Önümiň jikme-jigi

  Arza

  Haryt bellikleri

  7 dýuým goşa hatar göwher ýylmaýjy kubok tigirleri
  Material
  Metal + göwher
  Diametri
  4 ", 5", 7 "(Beýleki ululyklar özleşdirilip bilner)
  Bölüm sanlary   
  28 Diş
  Grits
  6 # - 400 #
  Obýektler
  Örän ýumşak, gaty ýumşak, ýumşak, orta, gaty, gaty, gaty, gaty
  Merkez deşik
  (sapak)
  7/8 "-5/8", 5/8 "-11, M14, M16, M19 we ş.m.
  Reňk / bellik
  Islenişi ýaly
  Arza 
  Her dürli beton, terrazzo, granit we mermer pollary üwemek üçin
  Aýratynlyklary
   

  1. Spesifikasiýa doly we dürli-dürli. Dürli görnüşi we ululygy bilen köp müşderiniň isleglerini kanagatlandyrýar.
  2. Gowy deňagramlylyk ajaýyp üweýiş täsirini kepillendirýär.
  3. Hiç haçan daşy bellemäň we daşyň ýüzüni ýakmaň.
  4. Gowy deňagramlylyk ajaýyp üweýiş täsirini kepillendirýär.
  5. Uzak ömri we durnukly öndürijiligi.
  6. Bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli.
  7. Workingokary iş netijeliligi.

   

  Önümiň beýany

  Bu önüm beton we örme materiallaryny gödek örtmek üçin ajaýyp. Bir hatar tigirlerden has agyr materiallary has netijeli aýyrmak, uzak hyzmat ömri, ýokary durnuklylyk, materiallary aýyrmak Çalt we has öndürijilikli goşa hatar dizaýn.
  Bu göwher üweýji tigir, ýokary göwher konsentrasiýasyna, uzak wagtlap işlemäge, agressiw materiallary aýyrmaga we örme, daş we betonda gaty çalt! Kesmek. Gözenek dizaýny, kesiş nagyşyny saklamaga we sowatmaga kömek edýär we köýnegi azaldýar, netijede göwher çyzgysy has yzygiderli bolýar.

  Jikme-jik surat

  Maslahat berilýän önümler

  Kompaniýanyň tertibi

  446400

  FUZHOU BONTAI DIAMOND TOOLS CO .; LTD

  Biz göwher gurallaryny öndürmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen göwher gurallaryny öndüriji. Bizde pol ýuwmak ulgamy, göwher ýylmaýjy aýakgaplar, göwher ýylmaýjy käse tigirleri, göwher ýalpyldawuk padler we PCD gurallary we ş.m. üçin göwher üweýji we ýalpyldawuk gurallar bar.
   
  30 30 ýyldan gowrak tejribe
  ● Professional gözleg we satuw topary
  Quality Hil hiline gözegçilik ulgamy
  ● ODM & OEM elýeterli

  Biziň ussahanamyz

  1
  2
  3
  1
  14
  2

  Bontaý maşgalasy

  15
  4
  17

  Sergi

  18
  20
  21
  22

  Sýamen daş ýarmarkasy

  Şanhaý beton sergisi dünýäsi

  Şanhaý Bauma ýarmarkasy

  World of Concrete 2019
  25
  24

  Beton Las Wegas dünýäsi

  Uly 5 Dubaý ýarmarkasy

  Italiýa Marmomak daş ýarmarkasy

  Şahadatnamalar

  10

  Bukja we iberiş

  IMG_20210412_161439
  IMG_20210412_161327
  IMG_20210412_161708
  IMG_20210412_161956
  IMG_20210412_162135
  IMG_20210412_162921
  照片 3994
  照片 3996
  照片 2871
  12

  Müşderileriň pikirleri

  24
  26
  27
  28
  31
  30

  Sorag-jogap

  1. Öndüriji ýa-da söwdagärmi?

  J: Elbetde, öndüriji, zawodymyza baryp, barlamaga hoş geldiňiz.
   
  2. Mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?
  J: Mugt nusgalary hödürlemeýäris, nusga almak we özüňiz ýüklemek üçin pul tölemeli. BONTAI-nyň köp ýyllyk tejribesine görä, adamlar töleg töläp nusgalary alanda, alan zatlaryny gadyr ederler öýdýäris. Şeýle hem, nusganyň mukdary az bolsa-da, bahasy adaty önümçilikden has ýokary .. trialöne synag tertibi üçin käbir arzanladyşlary hödürläp bileris.
   
  3. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça önümçilik, töleg alnandan 7-15 gün alýar, bu sargyt mukdaryna baglydyr.
   
  4. Satyn alanym üçin nädip töläp bilerin?
  J: T / T, Paypal, Western Union, Alibaba söwda kepilligi tölegi.
   
  5. Göwher gurallaryňyzyň hilini nädip bilip bileris?
  J: Ilki bilen hilimizi we hyzmatymyzy barlamak üçin göwher gurallarymyzy az mukdarda satyn alyp bilersiňiz. Az mukdarda
  talaplaryňyza laýyk gelmeýän bolsa, aşa töwekgelçilik etmeli.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Almaz kubogy tigirleri, beton we beýleki örme materiallaryny gury üwemek üçin deň däl ýüzleri tekizlemek we ýalpyldawuk aýyrmak üçin niýetlenendir. Göwher matrisa adaty abraziwleriň ömrüni 350x üpjün edýär we has agressiw materiallary aýyrmaga mümkinçilik berýär. Bu pyçaklardaky goşa hatar göwher, agyr materiallary aýyrmagy üpjün edýär we uzak ömri üpjün edýär.

  Application36

  Application37

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň